Vi är en grupp som består av de flesta svenska uppfödarna av american hairless terrier varav en även har rat terrier. Utländska uppfödare är välkomna till gruppen förutsatt att de gjort sig kända för att dela vår värdegrund.

Gruppen har bildats utifrån ett genuint intresse för sund avel samt insikten att vi får bättre resultat genom samarbete och samverkan. Vi följer SKKs grundregler och de rasspecifika rekommendationer som fastställts av SKK. Vi använder endast friska hundar med rastypisk mentalitet i vår avel.

Vi är medlemmar i Svenska kennelklubben (SKK) eller hemlandets kennelklubb (utländska deltagare) och har registrerade kennelnamn.  Våra valpar registreras i hemlandets kennelklubb, dvs SKK eller motsvarande.

                  

Vi är överens om att genetisk variation, hälsa och mentalitet är viktigast men det innebär inte att vi bortser från vikten av att använda rastypiska hundar men sund och funktionell konstruktion även i en numerärt liten ras.

Tillsammans har vi många års erfarenhet av avel, uppfödning, träning och arbete med hundar av flera olika raser.

Med gemensamma resurser kommer vi längre! 

Vi lägger ribban högre!!