2021-01-12

Samverkansgruppen bildades 2018 i samband med att det blev uppenbart att det fanns olika uppfattningar om behovet av samarbete och samverkan inom den nybildade rasklubben och uppfödare emellan. Majoriteten av uppfödarna hade en samsyn vad gäller samarbete och sund avel och bildade tillsammans gruppen "AHTuppfödare i samverkan". 

Idag har rasklubben på ett föredömligt sätt inkluderat medlemmar, såväl uppfödare som enskilda hundägare, i klubbarbetet. Man har sett till att det finns en bred representation bland de förtroendevalda, unga som gamla och med en geografisk spridning från norr till söder.  Uppfödargruppen känns för dagen "hel" igen och en samsyn kring vikten av samarbete och sund avel har återupprättats. 

Mot bakgrund av den positiva utveckling  vi sett sedan en tid tillbaka har vi beslutat att lägga gruppen vilande och ger vårt fulla stöd till sittande styrelse. För information om AHT och rat terrier samt om valpar, kommande och planerade kullar hänvisar vi till rasklubbens hemsida www.raht.se. 

Inom kort och tills vidare läggs denna sida ner.